Reklamační řád

Reklamační řízení se řídí standardním Reklamačním řádem České republiky.

Standardní reklamační řízení trvá 30 dní od přijetí zásilky do odeslání zásilky. Zboží Vám může být:

 1. opraveno, 
 2. vyměněno, 
 3. mohou být vráceny peníze (na bankovní účet)
 4. či může být reklamace neuznána.

Reklamaci uplatňujte vždy neprodleně po výskytu závady. Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry. Své reklamace směřujte na info@nostyx.cz.

Pokud dojte ke znehodnocení produktu při přepravě poštou, musí to být uživatelem řádně prokázáno (zasláním fotografie, účtenky, kontrolního ústřižku od ČP), je produkt zaslán nový. Zboží při přepravě Českou poštou je řádně pojištěno na stanovenou hodnotu.

 

Zakoupené zboží přes internet máte dle zákona právo vrátit prodávajícímu do 14 dnů za jasně stanovených podmínek: 

 1. Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje. 
 2. Zboží odešlete nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení.
 3. Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie našeho daňového dokladu.
 4. Vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za Vámi zaplacené zpětné poštovné.
 5. Vždy nás o vrácení zboží informujte na info@nostyx.cz.
 6. Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Nebude převzato.
 7. Peníze budou poukázány na bankovní účet nakupujícího nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.